Verandermodel

Stap 1: Bewustworden
In deze stap worden mensen meegenomen in de achterliggende motieven om een verandering of ontwikkeling aan te gaan. Het waarom wordt op een dusdanige manier uiteengezet, dat mensen snappen dat de ingezette verandering/ontwikkeling noodzakelijk is. Eigenlijk zorgen we ervoor dat mensen in deze stap een verruiming van referentiekader krijgen.

Stap 2: Committeren
In deze stap zorgen we ervoor dat mensen zich persoonlijk committeren aan de gevraagde verandering/ontwikkeling. Anders gezegd: het individu onderschrijft dat ook van hem/haar een (op onderdelen) gewijzigde bijdrage wordt gevraagd en neemt daar zelf verantwoordelijkheid voor.

Stap 3: Faciliteren
In deze stap zorgen we ervoor dat mensen in staat gesteld worden aan nieuwe eisen te gaan voldoen. Ze worden ‘getooled’ en dat kan zijn in persoonlijkheidsontwikkeling, in attitude en in vaardigheden. Faciliteren betekent bij Impact: Inzicht krijgen, vaardigheden ontwikkelen en zelfvertrouwen krijgen om deze vaardigheden toe te passen.

Stap 4: Verankeren
Nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden ‘verdampen’ snel. Mensen vallen immers snel terug op oud gedrag en oude vaardigheden. In deze stap zorgen we ervoor dat vooral vanuit managementsturing permanent druk wordt uitgeoefend op mensen om het nieuw aangeleerde te laten zien en successen te boeken.

Rob Kamp

Author Rob Kamp

More posts by Rob Kamp