Het sociale domein staat voor een uitdaging; de transformatie van ‘verzorgingsstaat’ naar participatiesamenleving met ruimte voor het individu en de zorgverlener die daar op aansluit.

Dit vraagt handelingsruimte van de professional om maatwerk te kunnen realiseren. Echter het sociaal domein  is steeds meer een systeemwereld geworden die zich kenmerkt door een toenemende regeldruk. Daarnaast is het bestaansrecht van zorgorganisaties voor de komende jaren niet meer  gegarandeerd. Zorgprofessionals anno nu zijn meer dan alleen de zorgverlener. Er wordt ondernemerschap gevraagd en er wordt sterk appèl gedaan op ambassadeurschap. Samenwerken over de muren heen is belangrijker dan ooit.

Uitdagingen in het sociale domein

(Integraal) samenwerken in de zorg

In een context waarin diverse  belangen, opvattingen, rollen en vertegenwoordigers van verschillende organisaties moeten samenwerken, is er sprake van complexe groepsdynamiek. Het is een uitdaging om het als echt team te laten functioneren.  Impact helpt bij het nemen van eigenaarschap binnen teams en het doorbreken van ineffectieve patronen waardoor er effectieve samenwerking ontstaat.

Werkdruk en de zorg

Het is een belangrijk issue. Hoog verantwoordelijkheidsgevoel en kwaliteit willen leveren terwijl de zorg steeds doelmatiger wordt. Hoe begrens je en waar ligt je focus? In hoeverre ben je resultaatgericht in plaats van taakgericht? Wij bieden concrete handvatten om hier een betere balans in te vinden.

Medewerkers die behalve clientgerichte expert ook ambassadeur worden voor onze organisatie

Hanneke Jacobs, Directeur/ Bestuurder MEE Gelderse Poort

Zorgprofessional als ambassadeur

Van de zorgprofessional wordt gevraagd dat hij  ondernemerschap laat zien, niet alleen de behartiger is van zijn cliënten. Dit vraagt een andere mindset en vaardigheden. Impact helpt hier concreet bij om dit te ontwikkelen.

Persoonlijke ontwikkeling

We bieden diverse ontwikkeltrajecten aan, gericht op grenzen stellen, creatief denken, resultaatgericht werken en het geven (en ontvangen) van feedback.

Leiding geven in de zorg

De zelforganiserende zorgprofessional vraagt passend leiderschap waarin eigen ontwikkeling, regelruimte hand in hand gaan met kaders en visie.

“Mensen die met hart en ziel in de zorg werken sterker maken, zodat ze om kunnen gaan met de enorme maatschappelijke verandering die gaande is”

Barbara LodewijksAdviseur/trainer

Referenties

Meer weten?

Ben jij benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen.
Neem contact op met Barbara!

Recente blogposts

BedrijvenGemeentenOnderwijsSociaal domein
31 augustus 2018

The Golden Circle

"Waarom zijn sommige mensen en organisaties inventiever, baanbrekender en succesvoller dan anderen? En waarom zijn ze in staat om hun succes steeds weer te herhalen? Het gaat om de vraag:…
Sociaal domein
27 juni 2018

Matrix Methode

De matrix methode© De matrix is een methode om op een snelle en efficiënte manier inzicht te krijgen in het functioneren van een organisatie, afdeling of project. Wanneer je veranderingen…