Sociaal domein

Matrix Methode

De matrix methode© De matrix is een methode om op een snelle en efficiënte manier inzicht te krijgen in het functioneren van een organisatie, afdeling of project. Wanneer je veranderingen…
Rob Kamp
27 juni 2018