In verbetertrajecten werken we graag met dit model. Het geeft houvast om vanuit een hoog abstractieniveau (waar veelal de ‘bedoeling’ vast ligt) te concretiseren naar waarneembaar gedrag.

 

IMPACT

Author IMPACT

More posts by IMPACT